Partnerství

Náklady na pořádání akce budou hrazeny z prostředků fondu a ze sponzorských darů. Po skončení akce obdrží partneři závěrečnou zprávu s přehledem nákladů a odkazů v médiích, všechny fotografie a videosestřih.

Balíček Propagace
Prostor pro stánek nebo propagační médium
Logo, poděkování a odkaz na webu, facebooku a twitteru
10 kódů pro bezplatné akreditace
15000 Kč
Balíček Spolupráce
Prostor pro stánek nebo propagační médium
Logo na webu, plakátech, rollupech, v programu apod.
Poděkování a odkaz na webu, facebooku a twitteru
Promítání loga na hlavní plátno během přestávek
Pokoj pro dva na dvě noci v místě konání
10 kódů pro bezplatné akreditace
25000 Kč

Partneři

Děkujeme společnosti Aktiv Communication (Key4You.cz) za dary, podporu a pomoc umožňující konání této akce!

Key4You.cz

tehdy


Sídlo:
Smrčensko 1
582 91 Dolní Město

RETRIP

Ubytování:
guest@tehdy.cz


Média:
press@tehdy.cz